Souhrn uchovávaných dat

Tento souhrn zobrazuje výchozí kategorie a účely uchovávání dat. Některé oblasti systému mohou mít více specifických kategorií a účelů než ty, které jsou zde uvedeny.

Stránky

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Uživatelé

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Kategorie kurzů

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Kurzy

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Moduly činností

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Bloky

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání